Elkonsulten är ett expertisföretag inom elteknik, belysning och automation. Vår verksamhet står för sakkunskap, kommunikation och kvalitet. Företaget är ett privatägt och opartiskt familjeföretag med elplanering som huvudverksamhetsområde.

Vår målsättning är att för våra samarbetspartners och kunder vara en långsiktig partner inom teknik. Vår vision är att erbjuda tillförlitlig och stark spetskompetens i de utvalda yrkesområden vi profilerat oss inom. Vår slagkraft är personligt bemötande och en strävan till samförstånd.

Vi arbetar genom samarbete och aktivt deltagande. Vi driver i huvudsak en ingenjörsbyrå som erbjuder elplanering för kunder inom fastighets- och industrisektorn, till objekt där det det behövs mångsidigt kunnande och gedigen yrkesskicklighet.

Som grund för elplaneringsuppdrag utreder vi tillsammans uppdragsgivarens bruksändamål, visioner, framtidsutsikter användarens önskemål och tekniska krav. Vi har fokus på att skapa förståelse för våra beställares krav och förväntnigar. Utgående från detta fokuseras planeringsarbetet sedan på beräkningar, utredningar, analyser och sammansättningen av olika system. Beslut baserar sig på väl genomtänkta och överenskomna modeller. För oss är det en äresak att de planerade systemen kan förverkligas och att de fungerar på förväntade och planerade sätt. Därför förbinder vi oss innerligt och samvetsgrant och även med passion till projekten.

Lucas Winberg

Elplanerare, verkställande direktör

+358(0)44 0240 030

lucas@elkonsulten.fi

Medlemskap:

Adress:

Ystadsgatan 3, 10600

+358(0)20 785 1500

office@elkonsulten.fi